Hållbarhet

Vi håller klimat och hållbarhet varmt om hjärtat.

Läs mer

Vi producerar klimatneutralt

Öppenhet är särskilt viktigt för oss. Därför granskas och certifieras vårt miljömässiga och sociala engagemang regelbundet av erkända partners.

FSC®-certifierad tjänsteleverantör

Alla energihanteringssystem vid våra tyska anläggningar uppfyller kraven i DIN EN ISO 50001. I enlighet med dessa principer förbinder vi oss att kontinuerligt förbättra energiprestanda och stödja denna process genom att uppmärksamma energianvändning, energiförbrukning och energieffektivitet när vi köper produkter och tjänster och vid användning av maskiner, verktyg och utrustning. Rättsliga krav och våra egna mål, som är mer långtgående, utgör ramen för vår energipolitik. Genom detta driver vi också aktivt utvecklingen av klimatskyddet framåt.