Våra betalmetoder

Översikt över alla betalningssätt vid postförsändelse

Du får upp vår certifierade betaltjänstleverantörs betalningsformulär vid kortbetalning. Du blir tillfrågad om kreditkortnummer, utgångsdatum och tresiffrigt CCV-nummer. Det finns en anvisning om CCV-numret på betalningsformuläret. Kortuppgifterna används bara för orderhanteringen och blir inte sparade av Fotoservice. Ditt konto blir debiterat vid utleverans av varorna.

Om du väljer kortbetalning sker en säkerhetskontroll i form av en tvåfaktorsautentisering.