Odpovědná digitalizace

Uchování vašich vzpomínek v bezpečí je naší nejvyšší prioritou

Bezpečné úložiště dat v Německu

Fotografie a videa zachycují soukromé okamžiky a vzpomínky. Je důležité, aby ukládání vašich dat bylo bezpečné. Vaše údaje uchováváme v Německu v souladu s evropskými předpisy o ochraně osobních údajů. Ukládání probíhá v našem samořízeném datovém centru, které má certifikaci TÜV. Přenos vašich dat do a z CEWE myPhotos je šifrován pomocí https a SSL.

Dvojitá ochrana vašeho účtu s dvoufázovou autentizací

Bezpečnost vašich dat je naší nejvyšší prioritou. Dvoufázové ověřování pomáhá chránit váš účet před neoprávněným přístupem jiných osob.

Aktivací dvoufázové autentizace zajistíte, že i když vaše heslo znají ostatní, ke svému účtu CEWE myPhotos budete mít přístup pouze vy. Kromě vašeho hesla pak budete muset zadat ještě druhý faktor – potvrzovací kód.

CEWE a umělá inteligence

CEWE usiluje o odpovědné a zákaznicky zaměřené využívání digitálních technologií. Náš základní postoj jsme formulovali v chartě. Obsah jsme předem probrali na našem zákaznickém fóru s uživateli našich produktů. Vzhledem k tomu, že nové technologie se vyvíjejí velmi rychle, budeme tuto chartu neustále přizpůsobovat, vždy se budeme držet zde uvedených hodnot. Založili jsme také nezávislý poradní sbor, který nás v tom podporuje a hodnotí nové technologie.

Ano, vaše data jsou s CEWE myPhotos v bezpečí. Klademe velký důraz na ochranu vašich osobních údajů. Všechny vaše nahrané fotografie a data jsou během nahrávání zašifrovány a uloženy na našich zabezpečených serverech. Ke svým fotkám máte přístup pouze vy, pokud je nesdílíte. Můžete také aktivovat dvoufázové ověřování, aby byl váš účet ještě bezpečnější. Vaše soukromí a bezpečnost jsou naší nejvyšší prioritou.

V CEWE mají zákazníci vždy plnou kontrolu nad svými daty. Například návrhy od digitálního asistenta mohou zákazníci vždy předem změnit, odmítnout nebo zrušit výběr a tyto funkce musíte aktivovat vy. Ochrana dat je u CEWE vždy nejvyšší prioritou („Privacy by Design“). Zákaznická data neprodáváme ani je nepředáváme třetím stranám bez vašeho souhlasu. Komplexní analýza dat probíhá pouze s anonymizovanými daty nebo s vaším výslovným souhlasem.

Chraňte svůj účet další vrstvou zabezpečení, abyste se mohli přihlásit pouze vy, i když ostatní znají vaše heslo. Abyste se mohli přihlásit, potřebujete kromě hesla ještě druhý faktor – potvrzovací kód. Chcete-li aktivovat toto bezpečnostní opatření, přejděte do sekce Zabezpečení v části Můj účet. Zde můžete aktivovat dvoufázové ověřování.

Po zadání hesla budete požádáni o zadání svého mobilního telefonního čísla. To se používá pro obnovení účtu ve výjimečných případech. V následujícím kroku si stáhněte aplikaci pro autentizaci (pokud ji ještě nemáte). Poté naskenujte QR kód nebo zadejte klíč. Od této chvíle můžete k přihlášení používat 6místný bezpečnostní kód vygenerovaný aplikací. Ten musíte zadat navíc ke stávajícímu heslu. Měli byste si také stáhnout nebo vytisknout záložní kódy, abyste zajistili přístup v případě ztráty smartphonu.

Funkce přehledu zařízení vám dává plnou kontrolu nad vaším účtem. Zde vidíte přehled všech vašich registrovaných zařízení. Můžete vidět, kdy a kde byl naposledy použit CEWE myPhotos. Můžete se také vzdáleně odhlásit ze všech zařízení, abyste zabránili neoprávněnému přístupu.