Udržitelnost ve společnosti CEWE

Ve společnosti CEWE je orientace na udržitelný rozvoj pevně zakotvena ve firemní kultuře.

Více informací

CEWE je certifikována jako udržitelná

Naše závazky v oblasti životního prostředí a sociálních otázek pravidelně kontrolují renomovaní partneři.

FSC® – Forest Stewardship Council®

Udržitelnost s pečetí kvality

Společnost CEWE je klimaticky neutrální. Tento certifikát dokládá, že naše škála fotoproduktů od výroby přes další zpracování, servis a logistiku je nepřerušený, a splňuje tak vysoké standardy FSC®. Aktivně podporujeme celosvětovou propagaci příkladného lesního hospodaření a k výrobě našich fotoproduktů používáme materiály s certifikátem FSC®. Výroba s materiály s certifikátem FSC® (dřevo, papír atd.) podléhá přísným pravidlům udržitelného hospodaření v lesích. Patří mezi ně dodržování vnitrostátních zákonů, práva původních obyvatel a vysoké standardy ochrany životního prostředí. Forest Stewardship Council A.C.® (FSC®) definuje a zavádí celosvětové standardy pro příkladné lesní hospodaření od roku 1996. Společnosti, které jsou držiteli certifikátu FSC®, splňují požadavky FSC® a jsou pravidelně kontrolovány.

EKOLOGICKÁ PŘEPRAVA S GOGREEN

"O ochraně životního prostředí nejen mluvíme, ale také ji praktikujeme."

V oblasti zásilkového prodeje jsme v roce 2009 převzali Projekt GOGREEN s Deutsche Post AG, který je prováděn od února 2010. Jedná se o neutrální odesílání CO 2 s Deutsche Post AG.

V souladu s cíli a specifikacemi Kjótského protokolu, jsou tyto emise kompenzovány opatřeními na ochranu klimatu projekty na ochranu klimatu podporované společností Deutsche Post AG.

Další informace o projektu GOGREEN najdete na adrese: https://www.dp-dhl-gogreen.de