Zodpovedná digitalizácia

Uchovanie vašich spomienok v bezpečí je našou najvyššou prioritou

Bezpečné úložisko dát v Nemecku

Fotografie a videá zachytávajú súkromné okamihy a spomienky. Preto je dôležité, aby ukladanie vašich dát bolo bezpečné. Vaše údaje uchovávame v Nemecku v súlade s európskymi predpismi o ochrane údajov. Ukladanie prebieha v našom samostatne riadenom dátovom centre, ktoré má certifikáciu TÜV. Prenos vašich dát do CEWE myPhotos je šifrovaný pomocou HTTPS a SSL.

Dvojitá ochrana vášho účtu s dvojfaktorovou autentifikáciou

Bezpečnosť vašich dát je našou najvyššou prioritou. Dvojfaktorové zabezpečenie pomáha chrániť váš účet pred neoprávneným prístupom iných osôb.

Aktiváciou dvojfaktorovej autentifikácie zabezpečíte, že k účtu CEWE myPhotos budete mať prístup iba vy, aj keď ostatní poznajú vaše heslo. Okrem vášho hesla budete musieť ešte pri prihlásení zadať druhý faktor – potvrdzovací kód.

CEWE a umelá inteligencia

Spoločnosť CEWE sa snaží o zodpovedné a zákaznícky orientované využívanie digitálnych technológií. Náš základný postoj sme vyjadrili v našej charte. Jej obsah sme vopred prediskutovali na našom zákazníckom fóre s používateľmi našich produktov. Keďže sa nové technológie vyvíjajú veľmi rýchlo, budeme túto chartu priebežne upravovať, pričom sa budeme vždy držať hodnôt, ktoré sú v nej uvedené. Zriadili sme tiež nezávislý poradný výbor, ktorý nás v tomto podporuje a hodnotí nové technológie.

Áno, vaše dáta sú s CEWE myPhotos v bezpečí. Kladieme veľký dôraz na ochranu vašich osobných údajov. Všetky vaše nahrané fotografie a dáta sú počas nahrávania zašifrované a uložené na našich zabezpečených serveroch. K svojim fotkám máte prístup iba vy, pokiaľ ich nezdieľate. Môžete tiež aktivovať dvojfaktorové overovanie, aby bol váš účet ešte bezpečnejší. Vaše súkromie a bezpečnosť sú našou najvyššou prioritou.

V CEWE majú zákazníci nad svojimi dátami vždy plnú kontrolu. Napríklad návrhy digitálneho asistenta môžu zákazníci vždy vopred zmeniť, odmietnuť alebo zrušiť ich výber, pričom tieto funkcie musíte aktivovať vy. Ochrana dát je v spoločnosti CEWE vždy najvyššou prioritou („Privacy by Design“). Dáta zákazníkov nepredávame ani neposkytujeme tretím stranám bez vášho súhlasu. Komplexná analýza údajov sa realizuje len s anonymizovanými dátami alebo s vaším výslovným súhlasom.

Zabezpečte svoj účet ďalšou úrovňou ochrany. Tá umožní, že sa do neho budete môcť prihlásiť len vy, aj keď ostatní budú mať prístup k vašemu heslu. Na prihlásenie po tejto aktivácii budete potrebovať okrem hesla aj druhý faktor – potvrdzovací kód. Ak chcete aktivovať toto bezpečnostné opatrenie, prejdite do sekcie Zabezpečenie v časti Môj účet. Tu môžete aktivovať dvojfaktorové overovanie.

Po zadaní hesla budete požiadaní o zadanie svojho mobilného telefónneho čísla. To sa používa na obnovenie účtu vo výnimočných prípadoch. V nasledujúcom kroku si stiahnete aplikáciu pre overavanie (ak ju ešte nemáte). Potom naskenujte QR kód alebo zadajte kľúč. Od tejto chvíle môžete na prihlásenie používať 6-miestny bezpečnostný kód vygenerovaný aplikáciou. Tento kód musíte zadať k vášmu existujúcemu heslu. Mali by ste si tiež stiahnuť alebo vytlačiť záložné kódy, aby ste zabezpečili prístup v prípade straty smartfónu.

Funkcia prehľadu zariadení vám poskytuje úplnú kontrolu nad vaším účtom. Tu si môžete pozrieť prehľad všetkých svojich zaregistrovaných zariadení. Môžete vidieť, kedy a kde bol naposledy použitý program CEWE myPhotos. Môžete sa tiež na diaľku odhlásiť zo všetkých zariadení, aby ste zabránili neoprávnenému prístupu.