Bæredyktighet

Hos CEWE er fokus på bæredyktighet dypt forankret i virksomhetskulturen vår.

Les mer

Et klimanøytralt CEWE

Gjennomsiktighet er spesielt viktig for oss. Derfor blir vår miljømessige og sosiale forpliktelse regelmessig undersøkt og sertifisert av anerkjente partnere.

FSC® – Forest Stewardship Council®

Alle energiledelsessystemene på de tyske driftsstedene oppfyller kravene i henhold til DIN EN ISO 50001. I overensstemmelse med disse prinsippene forplikter vi oss til kontinuerlig å redusere energibruken ved kontinuerlig oppmerksomhet på forbruket ved våre maskiner, redskaper og anlegg. I tillegg vektlegges energieffektivitet ved kjøp av produkter og serviceytelser. Rettslige krav og egne mål som er mer vidtrekkende legger grunnlaget for energipolitikken vår. Dermed driver vi også et aktivt press på beskyttelse av miljøet.