Bæredygtighed

Hos CEWE går vi op i klimaet og bæredygtighed

Læs mere

CEWE er certificeret bæredygtigt

Gennemsigtighed er særligt vigtig for os. Derfor bliver vores miljømæssige og sociale forpligtelse regelmæssigt undersøgt og certificeret af anerkendte partnere.

FSC® – Forest Stewardship Council®

Alle energiledelsessystemer på de tyske driftssteder opfylder kravene i henhold til DIN EN ISO 50001. I overensstemmelse med disse principper forpligter vi os til kontinuerligt at forbedre den energimæssige ydeevne og støtte denne proces ved at være opmærksom på energianvendelsen, energiforbruget og energieffektiviteten ved køb af produkter og serviceydelser samt ved anvendelsen af maskiner, redskaber og anlæg. Retslige krav og egne mål, der er mere vidtrækkende, danner rammen for vores energipolitik. Herved presser vi også udviklingen af klimabeskyttelse aktivt fremad.